...
Opening Hours

Maa - Vrij: 09:00 - 17:00
Onze Yoga Workshop is een inspannende workshop die zich richt op ontspanning, gezondheid en geestelijk welzijn. Ons programma combineert yoga, meditatie en mindfulness-oefeningen om werknemers te helpen gezonde gewoonten te ontwikkelen die hun productiviteit en algemeen welzijn zullen verhogen. Of je nu het moreel een boost wilt geven, het stressniveau wilt verlagen of de algehele geestelijke gezondheid wilt verbeteren, met een Workshop Yoga zit je goed.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.